Germany 3 – 0 Czech Republic

Poland 3 – 2 Denmark

England 2 – 0 Malta

N.Ireland 4 – 0 San Marino

Scotland 1 – 1 Lithuania

Armenia 0 – 5 Romania

Montenegro 5 – 0 Kazakhstan

Azerbaijan 1 – 0 Norway